Booking av spinning sykkel

Booking av spinning sykkel

Vi benytter Stages Flight for booking! Du må først lage deg en Stages Flight bruker. Gå enten til Stages Flight hjemmeside eller last ned Stages Flight app (fra App Store) på din mobil. App’en ser slik ut: 

Timens navn er A.C.E Racket og Trening…
Location ID er iK617

For mer detaljer og info rundt å sette lokasjon, klikk HER.

Du kan nå logge inn og booke en sykkel (dato og tid). Denne vil da bli reservert og programmert til timen du skal delta på. Dersom noen benytter din reserverte sykkel – be personen ta en annen sykkel, eller si fra til timens instruktør.