Stages Flight lokasjon

Stages Flight lokasjon

Hvordan legger jeg til en lokasjon?

1. Logg inn på din bruker via Stages Flight hjemmesiden eller via Stages Flight App’en på din mobil.
2. Velg ‘settings’ øverst til høyre. 
3. Klikk deretter på ‘locations’ til venstre.

4. Klikk deretter på boksen ‘Enter location ID’ og skriv inn koden.


Hvordan legger jeg til FLERE lokasjoner?

1. Logg inn på din bruker via Stages Flight hjemmesiden. Du kan ikke legge til flere lokasjoner via App’en.
2. Velg ‘SETTINGS’ øverst til høyre.  3. Klikk deretter på ‘LOCATIONS’ til venstre.

4. Klikk på boksen ‘ADD LOCATION’. 

5. Skriv inn kode. Timenavn vil da komme opp og du kan legge til dette.
6. Husk å velge riktig LOCATION neste gang du booker!