Helligdager og andre dager uten bemanning

Helligdager og andre dager uten bemanning

2022
Lørdag 1. januar: 1. nyttårsdag
Søndag 10. april: Palmesøndag
Torsdag 14. april: Skjærtorsdag
Fredag 15. april: Langfredag
Søndag 17. april: 1. påskedag
Mandag 18. april: 2. påskedag
Søndag 1. mai: Offentlig høytidsdag
Tirsdag 17. mai: Grunnlovsdag
Torsdag 26. mai: Kristi Himmelfartsdag
Søndag 5. juni: 1. pinsedag
Mandag 6. juni: 2. pinsedag
Lørdag 24. desember: Julaften
Søndag 25. desember: 1. juledag
Mandag 26. desember: 2. juledag
Lørdag 31. desember: Nyttårsaften

2023
Søndag 1. januar: 1. nyttårsdag
Søndag 2. april: Palmesøndag
Torsdag 6. april: Skjærtorsdag
Fredag 7. april: Langfredag
Søndag 9. april: 1. påskedag
Mandag 10. april: 2. påskedag
Mandag 1. mai: Offentlig høytidsdag
Onsdag 17. mai: Grunnlovsdag
Torsdag 18. mai: Kristi Himmelfartsdag
Søndag 28. mai: 1. pinsedag
Mandag 29. mai: 2. pinsedag
Søndag 24. desember: Julaften
Mandag 25. desember: 1. juledag
Tirsdag 26. desember: 2. juledag
Søndag 31. desember: Nyttårsaften