A.C.E er åpent for alle! Lekeland er åpent!

A.C.E er åpent for alle! Lekeland er åpent!

Da er A.C.E Lekeland avdeling åpent igjen, og det ER lov før alle folk å benytte A.C.E uavhengig av hvor de bor.

Husk – med lettelse i reglene har vi plikt å vise ANSVAR.

– Hold god avstand (2 meter under trening)
– Registrer ved inngang (bruk egen kort alltid)
– Desinfiser utsyr før å etter bruk!

Sammen skal vi og barna trene og leke på en trygg og forsvarlig måte.

God trening!

Roddy McLeod


Comments are closed.